Rekostart – ekologiskt och giftfritt!
Om oss
Rekostart. Ekologiskt och giftfritt för stora och små. Miljövänliga produkter producerade med respekt för människa och miljö.

Hur det började


Visst tror man att de produkter som säljs i Sverige är säkra för våra barn? Visst tror man att de kemikalier som används t.ex. som mjukgörare i plast är kollade och aldrig skulle vara tillåtna utan att de testats noga ur kemikaliesäkerhetssynpunkt? När det sakta men säkert gick upp för mig att så inte var fallet utan att det i leksaker, i barnmatsförpackningar, i barntandkräm, etc, helt lagligt finns t.ex. hormonstörande och cancerogena ämnen, så var jag tvungen att ta reda på mer. Jag började läsa om kemikalier och gå på föreläsningar och seminarier och så bestämde jag mig för att starta Rekostart. Jag ville göra det lätt för nyblivna föräldrar att ge sina barn en bra och giftfri start utan att de själva skulle behöva lusläsa innehållsförteckningar och jaga testrapporter.

 

Hösten 2012 skickades de första prenumerationsboxarna ut. Sedan dess har Rekostart vuxit och förändrats. 2019 slutade vi med prenumerations-tjänsten och erbjuder i stället presentboxar. Webshopen har utvecklats och vi har ett stort utbud av giftfria och miljövänliga produkter till försäljning och vänder oss till både barn och vuxna. De rostfria matlådorna, bokashihinkarna i rostfritt, sugrören i glas och det ekologiska sminket har gjort succé hos våra kunder.
Har du sett eller hört om någon spännande produkt som du tycker vi borde ta in – tveka inte, hör av dig!

 

Vänliga hälsningar,

Maria Antonsson

Miljöpolicy


Vårt miljöarbete omfattar allt i vår verksamhet och vi vill aktivt agera utifrån kända och framtida kunskaper på miljö- och kemikalieområdet. Vi skall bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljön, och ska ha som målsättning att alla inköp, både varor till försäljning och kontorsmaterial är långsiktigt hållbart producerade och anpassade till ett naturligt kretslopp.

 

Rekostart följer kontinuerligt och noggrant utvecklingen inom miljö- och kemikalieområdet när det gäller lagstiftning, vetenskapliga rön beträffande produktion, material, produkter, förpackningar, etc. För Rekostart är kemikalie- och miljöfrågorna ett av de viktigaste konkurrensmedlen och själva hjärtat i företaget.

 

Rekostart ska genom ett effektivt miljöarbete bidra till en långsiktig utveckling av företagets produkter och tjänster. Vi strävar mot att hålla jämna steg med forskningen och alltid vara steget före lagstiftningen inom miljö- och kemikalieområdet.

 

Rekostart strävar efter att de ekonomiska placeringar som görs också ska verka miljömässigt och långsiktigt hållbart och har därför valt Ekobanken som företagsbank.

 

Rekostarts produkter packas och skickas i miljömärkt, återvinningsbart emballage eller i förpackningar, kartonger m.m som redan använts, men som kan återanvändas, exempelvis från inkommande varuleveranser.

Inköpspolicy


Vi väljer i första hand ekocertifierade eller miljömärkta produkter. Där märkning saknas ställer vi krav på labb-/testrapporter för att garantera att produkterna inte innehåller skadliga eller otillåtna kemikalier. Saknas märkning/certifiering eller testrapport på produkt till återförsäljning avstår vi från att köpa in produkten. Finns ingen leverantör med miljömärkt kontorsmaterial prioriterar vi leverantörer som är medlemmar i Nätverket: ”Köp Miljömärkt" eller andra företag som aktivt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Vår inköpspolicy innebär att vi för inköp av varor och tjänster använder oss av leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar. Samarbetet med våra leverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig respekt. Kvalité och miljöarbete är grundläggande faktorer vid val av leverantör och vi väljer endast miljömärkta eller ekocertifierade produkter.